Vi på Tekupan är stolta återförsäljare av Teer i lösvikt från Tea & Coffee Support och Aftek.

För företagsinformation och villkor, se Villkor och information

Teerna kommer från olika delar av världen.

Råvaran fraktas sedan till Tyskland där dom genomgår en process för att konstatera att produkten är av hög kvalitet.
När dom har genomgått denna process tillsätts alla ingredienser som är av helt naturlig karaktär.

Detta förlopp sker under mycket noggrann övervakning.